Apostolat

Ens diu la Sponsa Christi, número 38: “Entenguin bé totes les monges que la seva vocació és plenament i enterament apostòlica, no circumscrita a cap límit de temps, lloc o cosa, sinó que s’estén sempre i a tot arreu a tot el que, de qualsevol manera, afecta l’honor del seu Espòs i al bé de les ànimes “.

Jornades Paraula Viva

El primer dissabte de cada mes, una jornada de lloança, adoració, pregària i lectura i escolta de la Paraula de Déu en compartir fratern, a Refet. Un petit grup obert de la nostra Diòcesi d’Urgell i d´altres que s´aplega a Santa Maria de Refet, amb les monges i acompanyats de Cor Nou, Anna i Inmanuel (www.cornou.net). A partir de les 10.00 hrs.
És un nou format que dóna continuitat a Natzaret, petita comunitat cristiana en creixement, que va començar al febrer de 2017, i oberta a seguir creixent. Si desitgen unir-se i participar, preguntin sense compromís.

Atri dels gentils

Amb periodicitat bimensual, un dilluns, a partir de les 20.00 hrs es reuneix un petit grup de persones que resideixen en diverses poblacions de la diòcesi i comparteixen les seves inquietuds sobre temes d’actualitat des de perspectives de fe i cultura, en la dinàmica de l’Atri dels gentils instaurat per Benet XVI, des d’una manera molt senzilla i humil.
És un grup en creixement, que va començar al desembre de 2016, i obert a seguir creixent. Si desitgen unir-se i participar, preguntin sense compromís.

Formació en el coneixement de la Paraula de Déu

Amb les persones que es vulguin acostar al monestir a conéixer més a fons Jesucrist en la Paraula de Déu i a pregar amb l´Escriptura.

Apostolat de les xarxes socials

Ens va enlluernar una dona gran monja benedictina que va dir, en una Setmana d’Estudis monàstics: “el que hauria fet Sant Pau si hagués tingut internet”. Des de la nostra petitesa, vam intentar portar Jesucrist als homes i dones d’avui mitjançant aquest apostolat de la ploma virtual amb presència en diverses xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter.

Les Fraternitats laiques jerònimes

Els carismes dels sants són sempre en bé de tota l’Església. Sant Jeroni és de tots. I als cristians del segle XXI sant Jeroni ens crida a posar la Paraula de Déu al centre de la nostra espiritualitat i de la nostra vida cristiana. Enmig de tantes paraules buides que enlluernen un moment però que s’esvaeixen com el fum, enmig de tantes paraules falses, que ens aboquen a la sospita i a l’escepticisme, les Sagrades Escriptures són la font de la saviesa, que ens duu a la salvació (2Tm 3, 15).
Com la sal de la terra, els laics cal que siguin enmig del món: per tots els barris i els carrers de les nostres ciutats. No cal que es vegin, però que tampoc s’amaguin. En mig de la ciutat cal que facin arribar arreu el bon gust de Jesús, perquè tothom conegui la seva Paraula, viva i eficaç, amorosa i salvadora.
Els membres de les Fraternitats laiques jerònimes són laics que volen seguir Crist vivint en el món d’avui, compartint amb l’orde jerònima el seu carisma de la lectura amorosa de la Sagrada Escriptura i la lloança divina. Els membres de les Fraternitats han de ser, doncs, cristians convençuts que viuran la seva fidelitat a Jesucrist en mig del món, en els llocs i en les situacions concretes en les que Déu els va posant cada dia.
Seguint l’esperit de Sant Jeroni, els membres de les Fraternitats estan cridats a esdevenir “enamorats de Jesucrist”: “Enamorat de Crist i tot el difícil se’t farà fàcil” (St. Jeroni, Carta 22,40). I l’enamorat res anteposa a l’amor de Crist (Sant Pau); cerca conèixer-lo cada dia més i més, d’aquí la crida punyent de Sant Jeroni a conèixer la Sagrada Escriptura. I d’aquí també aquesta crida a la lloança divina: Aquell que esdevé el centre de la nostra vida, és també el centre de la nostra lloança.

Apostolat de la botiga monàstica: regals cristians

La botiga monàstica és el lloc en què vendre els objectes que elaborem artesanalment amb la finalitat de contribuir al nostre sosteniment material. Però s’ha revelat també com un lloc d’apostolat molt ric i interessant. Ens ha permès conèixer a diverses dones joves artesanes amb qui hem entaulat col·laboració perquè posin al servei de Déu i el poble els dons rebuts d’Ell, elaborant productes de temàtica i missatge cristià. Podeu veure exemples a la botiga online, www.artesaniadelasmonjas.com
I un projecte que ens encanta: #lacaixetadelafe , http://jeronimesurgell.cat/la-cajita-de-la-fe-por-suscripcion/