Horari de celebracions litúrgiques

DIUMENGE

HORARI DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

7.35 hrs – Ofici de lectura i Laudes
13.50 hrs – Sexta
18.00 hrs – Missa (horari d´estiu; 17.00 hrs, horari d´hivern)
19.45 hrs – Vespres
21.45 hrs – Completes

DIES FERIA

HORARI DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

7.35 hrs – Ofici de lectura i Laudes
13.50 hrs – Sexta
15.45 hrs – Rosari
16.15 – Exposició i Adoració del Santíssim
19.00 hrs – Missa (al poble)
19.45 – Vespres
21.45 hrs – Completes

COMUNICACIÓ

Per qüestions de treball:
Dies feiners: de 10.00 a 13.00

Altres visites:
Diumenges i dies de festa:
Matí: de 12.00 a 1.30
Tarda: de 4.30 a 6.00

NO HI HAURÀ VISITA durant el

TEMPS D’ADVENT
TEMPS DE QUARESMA
DIA DE NADAL
DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ